લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / રાષ્ટ્રીય / ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને આર.સી બુક રિન્યૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવાઇ

કોરોનાના કેસ વધતા કેન્દ્ર સરકારે ફરી વખત ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને આર.સી રિન્યૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ વધારી દીધી છે.જે રિન્યૂની છેલ્લી તારીખ હવે ૩૦મી જૂન થઈ ગઈ છે.આમ અગાઉના નોટિફિકેશન પ્રમાણે રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ અને ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧મી માર્ચ હતી.કેન્દ્ર સરકારના વાહન અને પરિવહન મંત્રાલયે નોટિફિકેશન જારી કરીને બધા જ રાજ્યોને ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને આર.સી રિન્યૂની તારીખ ૩૦મી જૂન સુધી કરવાની ભલામણ કરી છે.આમ પાંચમી વખત તારીખમાં પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાના કારણે લોકડાઉન આવ્યું ત્યારે ૩૦મી માર્ચ-૨૦૨૦ સુધી સમયમર્યાદા વધારાઈ હતી.ત્યારબાદ ૯મી જૂન-૨૦૨૦ કરાઈ તે પછી ૨૪મી ઓગસ્ટ-૨૦૨૦,ત્યારબાદ ૨૭મી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ના રોજ વાહન અને પરિવહન મંત્રાલયે નોટિફિકેશન જારી કર્યું હતું.
ત્યારે હવે ફેબુઆરીમાં જે લાઈસન્સની સમયમર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હતી તેમનું લાઈસન્સ હવે ૩૦મી જૂન-૨૦૨૧ સુધી માન્ય રાખવામાં આવશે.આમ નવા નોટિફિકેશનથી જેમના લાઈસન્સની સમયમર્યાદા પૂરી થઈ છે એવા લોકોને રાહત થશે.