લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / International / ભારતને કોરોના સમયમાં મદદ કરવા 40 અમેરિકન કંપનીઓના સીઇઓ આગળ આવ્યા

કોરાના મહામારી જેવા સમયમા ભારતને મદદ કરવા માટે અમેરિકાની ટોચની 40 કંપનીઓ આગળ આવી છે.જે તમામ કંપનીઓના સીઈઓએ ભારતને મદદ કરવા માટે ગ્લોબલ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે.જેના માટે યુ.એસ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સની યુ.એસ-ઈન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલ તેમજ યુ.એસ-ઈન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ પાર્ટનરશિપ ફોરમની એક બેઠક મળી હતી.જેમાં એક ટાસ્ક ફોર્સ બનાવાઇ છે.જે આગામી કેટલાક સપ્તાહમાં ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા ભારતને 20,000 ઓક્સિજન મશિન મોકલવામાં આવશે.આમ વિશ્વમાં પ્રથમવાર કોઈ દેશને મદદ કરવા માટે આ પ્રકારનુ ગ્રૂપ બનાવાયુ હશે.આમ આગામી કેટલાક સપ્તાહોમાં 20,000 કોન્સ્નટ્રેટર્સ ભારત મોકલવામાં આવશે.આ સપ્તાહે 1,000 મશિનો પહોંચી રહ્યા છે.જ્યારે 10 લિટર અને 45 લિટરની ક્ષમતા ધરાવતા ઓક્સિજન સિલિન્ડર મોકલવાના છે.જેના પર પણ કામ થઈ રહ્યુ છે.