લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / International / નાસાના સમાનવ ચંદ્ર મિશન માટે એલન મસ્કની કંપની 258 અબજના ખર્ચે યાન બનાવશે

ઇ.સ 1969માં પ્રથમવાર ચંદ્ર પર અમેરિકી સ્પેસ એજન્સી નાસાએ સમાનવ મિશન મોકલ્યું હતું.જે એપલો પ્રોગ્રામ ઇ.સ 1972માં સંકેલી લેવાયો હતો.ત્યારપછી નાસા ફરીથી ચંદ્ર પર સમાનવ મિશન મોકલવા માંગે છે.ત્યારે આ મિશન વર્ષ 2024માં યોજાશે.જે ચંદ્ર પર ઉતરી શકે અને ત્યાંથી પરત આવી શકે એવા લેન્ડર યાનનો કોન્ટ્રાક્ટ સ્પેસ-એક્સ કંપનીને આપવામાં આવ્યો છે.જે કંપનીને નાસા કોન્ટ્રાક્ટ પેટે રૂ.2.89 અબજ ડૉલર ચૂકવશે.

આમ આ લેન્ડર બનાવવા માટે અન્ય ખાનગી કંપનીઓ પણ સ્પર્ધામાં હતી.જેમાં ઈલોન મસ્કના હરિફ અને એમેઝોનના માલિક જેફ બેઝોસની કંપની બ્લૂ ઓરિજિન પણ હતી.આમ આ આર્ટેમિશ નામના મિશન હેઠળ નાસા બે અવકાશયાત્રીને ચંદ્ર પર મોકલવા માંગે છે.જેમાં એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી અવકાશયાત્રી હોય તેવું નાસાનું આયોજન છે.આમ અમેરિકા આ મિશન સફળતાપૂર્વક પાર પાડશે એટલે ચંદ્ર પર બે વખત સમાનવ યાન ઉતારનારો એકમાત્ર દેશ બનશે.