લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / રાષ્ટ્રીય / પ. બંગાળમાં ચોથા તબક્કાના મતદાનનો ચૂંટણી પ્રચાર સમાપ્ત થયો

પશ્ચિમ બંગાળમાં ૧૦ એપ્રિલે યોજાનાર ચોથા તબક્કાના મતદાન માટેના પ્રચારનો અંત આવી ગયો છે.ત્યારે ૧૦ એપ્રિલે રાજ્યના પાંચ જિલ્લાઓની ૪૪ વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન થશે.જેમાં ૫૮,૮૨,૫૧૪ પુરુષો અને ૫૬,૯૮,૨૧૮ મહિલાઓ મતદાન કરશે જેમાં ૩૭૩ ઉમેદવારોનું ભાવિ ઇ.વી.એમમાં સીલ થઇ જશે.આમ ૧૦ એપ્રિલે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે ૬.૩૦ વાગ્યા સુધી ૧૫,૯૪૦ મતદાનમથકો પર મતદાન થશે.જેમાં હાવડાની ૯,દક્ષિણ ૨૪ પરગણાની ૧૧,અલિપુરદારની 5,કોચબેહરની ૯ અને હૂગલીની ૧૦ બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.