લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / ગુજરાત / એકથી વધુ ડીલર પાસેથી ગેસ સીલીન્ડર ગ્રાહક બુક કરાવી શકશે

રસોઈ ગેસ સીલીન્ડરમાં ભાવવધારાનો ડામ આપ્યા બાદ સરકારે આમ આદમીને તેમાં થોડી રાહત આપી છે.જેમાં ભાવ ઘટાડો નથી કરાયો પરંતુ ગ્રાહક કોઈ એક ડીલરના બદલે એકસાથે ત્રણ ડીલરો પાસેથી ગેસ સીલીન્ડર બુક કરાવી શકશે.આમ એક ડિલર પાસેથી ગેસ સીલીન્ડર બુક કરાવવાથી ગ્રાહકોને તેની ઉપલબ્ધતાને લઈને પરેશાની થતી હતી.જેમાં નંબર લાગવા છતાં પણ સમયસર સિલીન્ડર નહોતો મળતો.આમ આ પરિસ્થિતિમાં નવા નિયમથી નજીકના ડીલર પાસેથી પણ એલપીજી સિલીન્ડર ગ્રાહક મળી શકશે.