લિંક કોપી થઇ ગઈ છે..
Home / ગુજરાત / આવતીકાલથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટની ઓફલાઈન પરીક્ષા

 

ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા 26 માર્ચથી પી.જીના અલગ-અલગ વિષયની પરીક્ષા યોજવવાની છે.ત્યારે કોરોનાના વધતા કેસને ધ્યાનમાં રાખીને અગાઉ 18 માર્ચથી શરૂ થયેલી પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી.પરંતુ પી.જીના અલગ-અલગ ક્ષેત્રોની પરીક્ષા આવતીકાલથી શરૂ થશે.જે તમામ વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત ઓફલાઈન પરીક્ષા આપવાની રહેશે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 18 માર્ચથી પ્રથમ સેમેસ્ટરના અલગ અલગ વિષયની પરીક્ષા યોજાઈ હતી.જે બાદ વિદ્યાર્થી સંગઠનોનો વિરોધ અને પરીક્ષા આપવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને પડતી અગવડને લઈને પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.ત્યારે કોરોનાના કેસ વધતા શિક્ષણમંત્રી દ્વારા ઓફલાઈન શાળા તેમજ કોલેજ પણ બંધ કરવાના આદેશ આપ્યા હતા.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીની એમ.એ,એમ.એસ.સી,એમ.એમ.સી.જે,એમ.ડી.સી,એમ.કોમ,એમ.એલ.ડબલ્યુ અને એમ.એડની પરીક્ષા યોજાવવાની છે.ત્યારે કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂર જણાય તો વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે બીજી તક આપવામાં આવશે.આવતીકાલથી શરૂ થતી પરીક્ષા ફરજિયાત ઓફલાઈન આપવાની રહેશે.જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ કારણસર પરીક્ષા આપી શકશે નહીં તેમને બીજી તક આપવામાં આવશે.